Regnskab og løn

Som virksomhed i Ecopark har du mulighed for at tilkøbe hjælp til at administrere regnskab og løn. 

Regnskabsassistance indbefatter:

 • Administration af regnskaber i Excel eller økonomisystemet Economics 
 • Bogføring og arkivering af bilag efter godkendelse
 • Afstemning af konti og udarbejdelse af måneds- eller kvartalsresultat efter behov
 • Ugentlig eller løbende betaling af kreditorer
 • Afstemning af ind- og udbetalinger fra bank
 • Udarbejdelse af momsgrundlag og indberetning til SKAT
 • Årsregnskab og klargøring til revision

Kontoplan oprettes i standardform, men kan tilpasses efter aftale. Regnskabsassistance forudsætter adgang til bankforbindelse.

Lønstyring indbefatter:

 • Udarbejdelse af løngrundlag til godkendelse
 • Udsendelse af lønsedler til medarbejdere
 • Hensættelse af ferieforpligtelse
 • Bogføringsgrundlag til regnskab
 • Indberetning til SKAT
 • Årsafstemning til revision

Månedsløn udarbejdes i Danløn, hvor der betales pr. lønseddel.
Ecopark yder desuden bistand inden for personalejura, ansættelseskontrakter, ferielov, arbejdsmiljø, barselsregler m.v.

For yderligere information om assistance til regnskab og lønstyring kontakt receptionen.

Innovation,
produktion,
& udvikling