Aros IT vender undervisning på hovedet

Begrebet flipped classroom vinder ind over hele verden, og især i USA er erfaringerne positive. Højere fagligt niveau, lavere fravær og større trivsel blandt lærere og elever er blandt de amerikanske resultater. Nu har århusianske Aros IT lanceret en dansk platform for den nye læringsmodel.

Det seneste år har elever og lærere på Sødalskolen i Brabrand kørt et forsøg, hvor de har byttet rundt på lektier og skolearbejde. Derhjemme har eleverne modtaget en del af den undervisning, der ellers typisk foregår ved tavlen.

Men nu bliver kommaregler og brøkregning forklaret via små film på børnenes computer eller tablet. I skolen kan læreren dermed springe en del af tavleundervisningen over og i stedet aktivere og støtte eleverne, mens de selv arbejder med læringen.

Denne undervisningsform kaldes flipped classroom og stammer fra USA. 

<i>Foto: Bigstockphoto</i>

 

"Formålet med flipped classroom er at skabe plads, tid og rum for både elever og lærere til at arbejde mere dybt med det stof, der skal læres. Samtidig åbner det mulighed for, at undervisningen bliver mere elevaktiverende, og at eleverne får plads til at lære andre kompetencer," forklarer René Lund Espensen fra Aros IT, som står bag Klasserummet.dk, der er den danske platform for flipped classroom

Højere faglighed og større motivation
I USA er begejstringen stor. En undersøgelse af flipped classroom viser, at lærerne oplevede større glæde ved at undervise, højere faglighed blandt eleverne, mindre fravær og bedre mulighed for at differentiere undervisningen.

"Erfaringerne viser, at flipped classroom gør eleverne mere motiverede for at lære og lærerne mere tilfredse med at undervise. Det håber vi at kunne overføre til den danske grundskole," mener René Lund Espensen.

På den baggrund gik han for nogle år siden i gang med at udvikle Klasserummet.dk, som er en dansk platform for flipped classroom, og sidste år indledte Aros IT et samarbejde med Sødalskolen, som har testet systemet og er kommet med input til indholdet.

Klar til danske skoler
Nu er systemet så gennemprøvet, at Aros IT er klar til at give alle skoler og kommuner i Danmark adgang.

"Vi ved, at lærerne har rigtig travlt med at implementere den nye skolereform. Samtidig ved vi, at flipped classroom er en effektiv måde at give lærerne mere tid til at arbejde aktivt med eleverne og differentiere undervisningen. Den mulighed håber vi, at skoler og kommuner vil tage imod," lyder det fra René Lund Espensen.

På Klasserummet.dk kan lærere oprette de lektioner, som eleverne skal se derhjemme. De kan enten selv udarbejde og uploade små undervisningsfilm eller bruge film fra Youtube.

"Internettet har givet helt nye muligheder for at dele viden. Derfor har vi i øjeblikket en række lærere til at hjælpe os med at lægge egnet undervisningsmateriale ind på Klasserummet.dk - både de film, der allerede findes og dem, de selv udarbejder. Disse film er tilgængelige for alle brugere, og på den måde kan nye lærere komme i gang med at bruge flipped classroom nemt og hurtigt," forklarer René Lund Espensen.

Det er både muligt for kommuner og for de enkelte skoler at købe licens til Klasserummet.dk.

Se mere på www.klasserummet.dk.

 

Tilbage til Nyt fra Ecopark

Innovation,
produktion,
& udvikling