Miljø og bæredygtighed

Ecopark handler med omtanke for miljøet på den måde, at vi:

  • kontinuerligt søger at reducere vores ressourceforbrug og miljøbelastningen fra vores aktiviteter
  • søger at fremme medarbejderes, lejeres og medborgeres miljøbevidsthed
  • indgår i miljø- og arbejdsmiljødialoger med vores leverandører og andre interessenter
  • har fokus på miljøforbedringer og relevante miljøemner
  • til enhver tid som minimum overholder gældende dansk miljølovgivning

 

 

Innovation,
produktion,
& udvikling